Štandardy vodivosti

Štandardy vodivosti od spoločnosti Hach sú k dispozícii v rôznych veľkostiach balenia – od veľkoobjemových 20 l nádob po 20 ml sáčky SINGLET na jedno použitie pre analýzu na mieste. Balenie SINGLET zabezpečujé čerstvosť a eliminuje možnosť kontaminácie. Všetky štandardy sú nadväzné na NIST.

Pre aplikácie, kde je mimoriadne dôležitá presnosť, sú k dispozícii aj štandardy IUPAC značky RADIOMETER. Každý štandard IUPAC sa dodáva s certifikátom konformity a nadväznosti.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50