Lico spektrálny kolorimeter

Vysokovýkonný spektrálny kolorimeter Lico od spoločnosti Hach na profesionálne merania farieb transparentných kvapalín s technológiou referenčného lúča. K dispozícii je viac ako 25 farebných stupníc (iba Lico 690).

Na presné výpočty farby, ktoré vyhovujú normám DIN-ISO-ASTM alebo metódam organizácie AOCS, postačí len jedno meranie. Zobrazujú sa hodnoty tradičných viditeľných farieb, ako napríklad hodnota jódového farebného čísla, čísla Hazen a Gardner, ako aj moderné systémy farieb, napr. CIE-L*a*b* a merania farieb zodpovedajúce Európskemu liekopisu a Liekopisu USA.
Zariadenie dokáže vykonať i merania transmitancie a absorbancie a skenovať vlnové dĺžky a plní tak v laboratóriu i výrobe viacero funkcií. Vďaka intuitívnemu ovládaniu pomocou dotykovej obrazovky s vysokým rozlíšením sú rutinné analýzy jednoduché. Výsledky meraní sa prostredníctvom ethernetového rozhrania dajú jednoducho preniesť do laboratórnej siete.

• Všetky potrebné farebné stupnice v jednom zariadení
• Automatické rozoznávanie kyviet
• Vysoká spoľahlivosť merania vďaka bohatej súprave príslušenstva
• Jednoduchá integrácia do laboratórnej siete pomocou ethernetového pripojenia
• Jednoduchá výmena kyvetového adaptéra
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50