Dodržiavanie predpisov

Prísnejšie legislatívne limity vyvíjajú tlak na dodržiavanie predpisov a zároveň môžu zvýšiť využívanie zdrojov.

 

Výzvy, ako sú rast populácie, premenlivosť cestovného ruchu a meniace sa klimatické podmienky, v kombinácii so stále prísnejšími legislatívnymi požiadavkami, predstavujú výzvy pri dodržiavaní noriem.

Zažívate neistotu ohľadom prítoku?

Vyskytlo sa vo vašej prevádzke porušenie povolených limitov?

Musíte niekedy využiť nadbytočné čistenie na kompenzáciu neistej kvality pritekajúcej vody?

Je pre vás náročné dokončiť hlásenia správne a včas?

Nájdite odpovede na tieto výzvy v nasledujúcich riešeniach:


Claros Instrument Management

Prediktívna diagnostika a navádzaná údržba zaisťujú, že budete o problémoch vedieť ešte pred ich vznikom a údržba bude vykonaná správne a včas. Vďaka tomu budú vaše výsledky presné a budete mať istotu, že prístroje nebudú zdrojom problémov s dodržiavaním predpisov. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Claros Data Management

S údajmi na dosah ruky vám Claros Data Management pomáha jednoducho analyzovať údaje a identifikovať plytvanie a možnosti úspory nákladov, ako aj porovnať náklady na chemikálie a energie a vybudovať základ pre potrebné vylepšenia. Praktické informačné panely prehľadne uvádzajú výkonnostné údaje a zvyšujú povedomie o výdajoch. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Claros Process Management

Rozpočty na chemikálie a energie sú často zaťažené neefektívnymi postupmi z minulosti a nie aktuálnymi požiadavkami na čistenie. Claros Process Management dokáže určiť aktuálne požiadavky na úpravu či čistenie a bezpečne informuje o možnostiach inteligentného prispôsobenia využívania chemikálií a energie v reálnom čase, čím znižuje náklady. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Zaujíma vás to? Zistite, čo vám môže poskytnúť riešenie Claros.

AKO VÁM
MÔŽEME POMÔCŤ?