Manažment údajov

Majte svoje údaje pod kontrolou a strávte viac času riadením závodu namiesto kontroly chaosu.

 

Nikdy sme nemali prístup k toľkým údajom ako dnes. Zvyšujúce sa množstvo procesných údajov však sťažuje rozhodovania týkajúce sa procesu čistenia. Prvkami úspešnej prevádzky sa tak stáva formátovanie, agregácia, vizualizácia a nahlasovanie údajov.

Strávite viac času zhromažďovaním a formátovaním údajov než ich analýzou?

Mali ste niekedy problémy so získavaním údajov včas?

Máte potrebné údaje roztrúsené v rôznych hárkoch programu Excel, súboroch SCADA a laboratórnych databázach?

Chceli by ste jednoducho vytvárať ad-hoc grafy a informačné panely na vizualizáciu a interpretáciu údajov?

Máte efektívny proces hlásenia údajov?

Nájdite odpovede na tieto výzvy v nasledujúcich riešeniach:


Claros Data Management

Náš osvedčený systém kombinuje údaje z laboratória, procesné údaje či údaje systému SCADA a údaje od obsluhy v teréne a ukladá ich do centrálnej zabezpečenej databázy. Umožňuje optimalizáciu úpravy vôd a čistenia odpadových vôd a poskytuje nástroje potrebné na výpočty, elektronické či fyzické hlásenia, analýzy a monitorovanie. Umožňuje vám zhromažďovať údaje z terénu na ľubovoľnom zariadení a vykonávať výpočty špecifické pre určitý priemysel, ako sú záťaže, SRT, CT, dávkovanie a používanie chemikálií. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Claros Process Management

Systémy manažmentu procesov poskytujú zmysluplné výpočty napr. pre záťaž, maximálnu rýchlosť nitrifikácie a špecifickú spotrebu energie a chemikálií, a umožňujú tak udržiavať prehľad o procese čistenia či úpravy. Pomocou podrobných údajov dokážete identifikovať a vyhodnotiť procesné udalosti okamžite, v čase ich výskytu. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Zaujíma vás to? Zistite, čo vám môže poskytnúť riešenie Claros.

AKO VÁM
MÔŽEME POMÔCŤ?