Analyzátory fosforečnanov

Analyzátory fosforečnanov
Analyzátory fosforečnanov od spoločnosti Hach sú určené pre robustné inštalácie vo vonkajších priestoroch a navrhnuté osobitne na jednoduchú inštaláciu v mieste merania a jednoduchý prístup k reagenciám a súčastiam, ktoré si vyžadujú servis. Analyzátory majú nízky limit detekcie 0,05 mg/L a široký rozsah merania pre rôzne aplikácie. Nižšie sú zobrazené všetky analyzátory fosforečnanov.
Phosphax sc Analyzátor

Presný analyzátor na meranie ortofosforečnanov

Phosphax sigma analyzátor fosforečnanov

Analyzátor na meranie orto a celkového PO4 podľa normy EN 1189