DR3900 Laboratórny spektrofotometer pre analýzu vody

Tento fotometrický systém je navrhnutý pre poskytovanie presných výsledkov prostredníctvom podpory operátora v každom kroku:
• Príprava vzorky: znížený počet krokov úpravy, presné dávkovanie
• Analýza vzorky: automatické rozpoznanie testu, kontrola exspiračnej doby atď.
• Dokumentácia výsledkov: variabilná správa dát, regulačné diagramy
S ohľadom na rutinné výkony analýzy vody je spektrofotometer DR3900 optimalizovaný pre úsporu času a zmyslulpné výstupy. Kontrolné parametre ako amoniak, CHSK, fosforečnany, dusík a mnoho ďalších sú jednoducho zmerateľné. Manipulácia s testami a fotometrom je uspôsobená pre zabráneniu chybám pri analýze vody.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50