Nerozpustené látky

Nerozpustené látky
Prístroje na meranie nerozpustených látok od spoločnosti Hach ponúkajú riešenia na meranie pevných častíc a turbidity v nebezpečnej aj štandardnej pitnej vode, odpadovej vode a v priemyselných procesoch. Prístroje majú funkcie samočistenia a unikátne technológie na zlepšenie presnosti a správnosti meraní. Nižšie sú zobrazené všetky prístroje na meranie nerozpustených látok.