Prenosné paralelné analyzátory

Prenosné paralelné analyzátory
Testovanie kvality vody. Výrazne efektívnejšie.
Prenosné paralelné analyzátory (PPA) od spoločnosti Hach vám umožňujú vykonávať kolorimetrické merania a merania elektródami súčasne, čím vám šetria čas, znižujú odchýlky a zjednodušujú postup v porovnaní s tradičným procesom. Vďaka použitiu Chemkey, ktoré obsahujú známe a osvedčené reagencie od spoločnosti Hach, môžete svojmu meraniu zakaždým veriť.

Nové parametre:
Zaviedli sme nasledujúce nové parametre: rozšírený rozsah pre celkový chlór (teraz až do 10 mg/L), kombinovaný voľný a celkový amoniak (uvoľní port použitím jedného Chemkey pre získanie dvoch rozličných výsledkov)*, vysoký rozsah merania tvrdosti (90 - 750 mg/L CaCO3).
Naviac je Intellical ORP elektróda teraz kompatibilná s SL1000.

*Dostupné v kombinácii s Chemkey pre monochlóramín.

Prezrite si akciový leták tu (PDF)