PROGNOSYS

Ste spokojní s výkonom vášho prístroja?

Prognosys je prognostický diagnostický plug-in, ktorý poskytuje včasný prehľad o spoľahlivosti merania a servisných požiadavkách vašich prístrojov. Tento ľahko inštalovateľný plug-in je k dispozícii pre vybrané SC senzory na platforme kontroléra SC1000. Vyhľadajte symbol „Prognosys Ready“ pre prístroje, ktoré sú pripravené pre túto plug-in diagnostiku. U produktov, ktoré už majú Prognosys, ako napríklad analyzátory RTC a 5500 sc, vyhľadajte symbol „Prognosys Active“ (Prognosys aktívny).

Zobrazenie Prognosys na analyzátore SC1000 ukáže dva ovládacie panely – jedným je indikátor spoľahlivosti merania a jedným je indikátor požiadaviek na servis. Zelené, žlté a červené lišty zobrazujú stav každého indikátora.

Indikátor potreby servisu predvída úlohy budúcej údržby a servisu, ktoré vychádzajú z aktuálneho stavu senzora. Doplnkové hlásenia o servise oznamujú užívateľovi, ktoré úlohy údržby je potrebné vykonať (napr. vyčistenie senzora alebo výmena reagencií) a ktoré servisné činnosti si vyžadujú servisného technika. Odpočítavacie obdobie pre servisné úlohy bude zobrazené dostatočne vopred, aby sa mohol kontaktovať servisný technik alebo objednať náhradný diel.
 
Pre túto skupinu produktov nie sú k dispozícii žiadne produkty.