TOC

TOC
Analyzátory celkového organického uhlíka (TOC) od spoločnosti Hach poskytujú maximálny prevádzkový čas a spoľahlivosť z dôvodu patentovanej samočistiacej oxidačnej technológie, ktorá ľahko zvláda zložité vzorky a značne znižuje potrebu údržby. S možnosťami pre aplikácie s čistou vodou a dokonca aj pre najnáročnejšie vzorky s tukmi, mazadlami, olejmi, soľami, kalom a pevnými časticami poskytujú analyzátory TOC presné výsledky a najnižšie prevádzkové náklady. Nižšie sú zobrazené všetky analyzátory TOC.  Request More Information:


Click on a link below to learn more about Hach TOC solutions.Hach BioTector B3500ul TOC Analyser

Typical Applications
Petrochemical
Power
RO water

Hach BioTector B3500c TOC Analyser

Typical Applications
Industrial Condensate
Cooling Water
Boiler Water

Hach BioTector B3500dw TOC Analyser

Typical Applications
Drinking Water

Hach BioTector B3500e TOC Analyser

Typical Applications
Industrial/Municipal WWTP Effluent Monitoring
Storm Water / River Water

Hach BioTector B3500s TOC Analyser

Typical Applications
Waste Waters Effluent

Hach BioTector B7000i TOC Analyser

Typical Applications
Petrochemical
Oil & Gas
Airport
Pulp and Paper
Pharmaceutical
Wastewater Influent & Effluent
Industrial Water
Food Industry

Hach BioTector B7000 TOC/TN/TP Analyser

Typical Applications
Industrial/Municipal
WWTP Effluent
Monitoring
Surface Water / River Water

Hach BioTector B7000i Dairy TOC Analyser

Typical Applications
Dairy Plants
Food Industry