3700 Digitálne induktívne senzory konduktivity

Indukčné senzory konduktivity od spoločnosti Hach merajú v rozsahu 200 až 2 000 000 microSiemens/cm. Zabudovaný RTD teplotný snímač Pt 1000 kompenzuje meranú konduktivitu na teplotné zmeny behom procesu.
Dizajn indukčného senzora eliminuje problémy s polarizáciou a zanášaním elektródy, ktoré bežne ovplyvňujú konvenčné senzory konduktivity s kontaktnými elektródami. Všetky senzory 3700 sc sa dodávajú s digitálnym rozhraním pre použitie s digitálnym kontrolérom SC.
 
Pre túto skupinu produktov nie sú k dispozícii žiadne produkty.