Modul IO9000

• Modul IO9004 pre analógové výstupy a vstupy 0/4 – 20 mA
Modul IO9004 poskytujte 3 analógové výstupy 0/4 – 20 mA a 2 analógové vstupy 0/4 – 20 mA. Výstupy umožňujú komunikáciu udalostí týkajúcich sa vzoriek alebo zaznamenaných údajov so systémami SCADA. Vstupy možno použiť na zahrnutie vonkajších meraní do aplikácie vzorkovača – napríklad spustenie odberu vzorky na základe vstupu z existujúcich senzorov na meranie kvality vody alebo prietokomerov. Štandardná pamäť zariadenia AS950 dokáže uložiť ktorýkoľvek z týchto vstupov.

• Vysokonapäťové relé a digitálne výstupy IO9001 alebo IO9004
Modul IO9004 obsahuje 4 vysokonapäťové relé výstupy a modul IO9001 obsahuje jeden. Tieto relé sa používajú na indikovanie alarmov a udalostí a možno ich tiež naprogramovať na prepínanie sieťového striedavého prúdu na riadenie funkcií s vyšším výkonom. Príkladom použitia je výstražné svetlo alebo zvukový signál, aktivácia obtokového ventila alebo brány, či odoslanie riadiaceho signálu do iného zariadenia. Modul IO9004 okrem toho obsahuje 4 digitálne výstupy, ktoré umožňujú ovládanie na základe udalostí pomocou riadiacich systémov SCADA a PLC.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50