Digitálne diferenčné pH senzory

PH senzory s integrovanou digitálnou elektronikou umožňujúcu použitie “Plug and Play” s digitálnymi SC kontrolérmi od spoločnosti Hach. K dispozícii vo vyhotovení PEEK, Ryton alebo z nehrdzavejúcej ocele a s rôznymi spôsobmi inštalácie.

Senzory majú vynikajúcu výkonnosť z dôvodu použitia meracej technológie diferenčnej elektródy. Táto v praxi odskúšaná technika používa tri elektródy namiesto dvoch, ktoré sa bežne používajú v konvenčných pH/ORP senzoroch. Procesné a referenčné elektródy merajú pH/ORP diferenčne vzhľadom k tretej uzemnenej elektróde. Konečným výsledkom je jedinečná presnosť merania, znížený potenciál referenčného rozhrania a eliminácia uzemňovacích slučiek senzora. Tieto senzory poskytujú väčšiu spoľahlivosť, čím sa znižuje doba prestojov a údržby.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50