Médiá na testovanie prítomnosti a neprítomnosti

Spoločnosť Hach ponúka spektrum médií P/A (prítomnosť/neprítomnosť), aby boli splnené vaše potreby testovania. Modifikovaná metóda Colitag je najrýchlejším testom P/A na trhu. Produkty PathoScreen rýchlo zisťujú patogény nachádzajúce sa vo vode spojené s kontamináciou fekáliami. K dispozícii sú tiež produkty P/A s médiom MUG, kompatibilné s lopatkovými testermi a produktmi BART.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50