Bezpečná registrácia

Registrácia online umožňuje zákazníkom spoločnosti Hach prístup k online objednávkam, cenám priradeným danému účtu, histórii vašich objednávok a iným funkciám webovej stránky. Zaregistrujte sa teraz pomocou formulára uvedeného nižšie.

* Povinné údaje

Žiadne číslo Hach účtu? V poriadku.

Nepotrebujete číslo Hach účtu zaregistrovať.

Ak máte číslo účtu, vrátane pomôže urýchliť spracovanie objednávky. Nájdete ju na Hach faktúr, katalógov, a / alebo adresné štítky.

Údaje účtu

Pomoc

Z dôvodu vývozných predpisov USA a problémov s balením NIE je online objednávanie dostupné pre vývozné transakcie a objednávky s konečným miestom určenia alebo použitia mimo krajiny Slovensko. Spracovaním svojej požiadavky potvrdzujete, že objednané produkty nie sú určené na konečné použitie mimo krajiny Slovensko.

Kontaktné údaje

Fakturačná adresa

The IČO is mandatory. The IČO is invalid.
The DIČ is mandatory.The DIČ is invalid.
The IČ DPH is mandatory.Neplatný Identifikačné číslo formát. Napr. SK1234567890

Na účely fakturácie je možné uviesť poštovú priehradku (P.O. Box). Pri objednávaní sa však bude vyžadovať fyzická doručovacia adresa.

Prihlasovacie údaje

Neuvádzajte súkromné údaje, pretože naši
obchodní zástupcovia si budú môcť vašu odpoveď prečítať.

Tipy pre prihlasovacie údaje

  • Meno používateľa a heslo musia mať dĺžku najmenej 6 znakov.
  • Dĺžka hesla nesmie presahovať 10 znakov a musí obsahovať najmenej jeden abecedný znak a jeden číselný znak.
  • Prihlasovacie meno a heslo sú citlivé údaje.