Digitálne reaktory

Digitálne reaktory
Je pravdepodobné, že digitálny blokový mineralizátor vo vašom laboratóriu často zapadne na stole jednoducho len ako ďalší kus zariadenia. Už na to myslieť nemusíte. Mnohé z vašich postupov si vyžadujú mineralizáciu, čo znamená, že ak máte reaktor, ktorý je príliš zložitý alebo má slabú výkonnosť, mrháte časom. Suché termostaty Hach DRB majú jedinečnú jednoklávesovú prevádzku a rýchlo sa zahrievajú z 20 na 150 °C - za menej než 10 minút. Termostaty DRB sú úplne izolované a vyhovujú väčšine skúmavkových testov. V závislosti od počtu postupov, ktoré obvykle vykonávate, si môžete vybrať medzi jednoblokovým termostatom alebo dvojblokovým termostatom s nezávislým ovládaním teploty a času rozkladu.