Balíčky aplikácií

Balíčky aplikácií pre použitie so sériou titrátorov TITRALAB 1000 obsahujú všetky prvky, okrem reagencií, potrebné pre rýchle a jednoduché nastavenie a vykonanie analýzy kýmkoľvek. Každý balíček aplikácií je špeciálne zostavený pre unikátne parametre, aby zaistil presné a reprodukovateľné merania, vrátane*:
• Adaptérov
• Sklenej fľaše
• Magnetických miešadiel
• Polypropylénových kadičiek
• Zátok fľiaš s vysúšadlom
• Elektródy/elektród (digitálne IntelliCAL alebo analógové)
• Vysoko presnej sklenenej byrety (Hamilton)
• USB kľúča obsahujúceho aplikačné správy a aplikácie pre automatické programovanie titrátorov pre vybrané parametre.
Nastavenie vašej aplikácie nebolo nikdy tak jednoduché.

*Obsah balíčka aplikácií sa rôzni v závislosti od aplikácie/parametra.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50