Analyzátory chlóru

Analyzátory chlóru
Analyzátory dezinfektantov od spoločnosti Hach sú už dlhé roky štandardom vo svojom odvetví. Analyzátory dezinfektantov Hach sú známe svojimi presnými a spoľahlivými výsledkami. Ponúkajú v reálnom čase výsledky, na ktoré sa môžete spoľahnúť. S rôznymi možnosťami na výber má spoločnosť Hach určite ten správny analyzátor dezinfektantov, ktorý potrebujete pre vašu konkrétnu aplikáciu. Nižšie sú zobrazené všetky analyzátory.
CL10 sc Ampérometrický analyzátor chlóru

Ampérometricky analyzátor chlóru CL10 sc

CL17 Kolorimetrický analyzátor chlóru

Kolorimetrický analyzátor chlóru CL17