Prenosné vzorkovače

Vďaka ľahkému vyhotoveniu, nízkym požiadavkám na napájanie a jednoduchej prenosnosti je prenosný vzorkovač AS950 ideálny na využitie v teréne vrátane monitoringu dažďovej vody, kvality životného prostredia alebo predbežnej úpravy priemyselnej vody. Riadiaca jednotka AS950 je vybavená štandardnou pamäťou a možnosťami pripojenia zariadení USB, čo umožňuje záznam a prenos údajov pomocou USB pamäti – takže v teréne vôbec nepotrebujete prenosný počítač. Veľký plnofarebný displej okrem toho umožňuje intuitívne programovanie, vďaka ktorému je kritický odber vzoriek v teréne prakticky bez rizika chyby. Prenosný vzorkovač AS950 je dostupný s tromi veľkosťami základne na splnenie rôznych požiadaviek – kompaktný pre použitie s malými šachtami, štandardný pre väčšinu použití a veľký na odber kompozitných vzoriek do veľkých fliaš.

Prenosný vzorkovač AS950 umožňuje pri odbere vzoriek dažďovej vody spustenie dvoch rôznych programov na základe používateľom definovaných podmienok, ako je napríklad množstvo zrážok alebo hraničné hodnoty pH. Model AS950 možno okrem toho naprogramovať na zber rôzne veľkých vzoriek, zber vzoriek s určenou frekvenciou (na základe času) alebo pri určenom náraste objemu prietoku (na základe prietoku) alebo zber počas celej odtokovej udalosti podľa merania dažďového senzora alebo prietokomera.

Prenosný vzorkovač AS950 na monitorovanie predbežnej úpravy priemyselnej vody je dostupný s nekontaktným senzorom na detekciu kvapalín, ktorý zabraňuje kontaminácii vzoriek, bez ťažkopádnych požiadaviek na čistenie. Zabezpečuje rýchly odber vzorky s hadičkami čerpadla, ktoré sa dajú vymeniť bez potreby nástrojov. Tiež je možné pridať diferenčnú pH sondu od spoločnosti Hach, ktorá spustí program odberu vzoriek pri prekročení stanovených hodnôt.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50