Claros-Icon-Data-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Data Management

Efektívne riešenie manažmentu údajov je kľúčom k úspešnému riadeniu procesov. Riešenia Claros Data Management vám umožňujú konsolidovať údaje a kedykoľvek ich zobraziť v ľubovoľnom zariadení. Zvyšujú tak spoluprácu v rámci organizácie. Vizualizujte svoje údaje pomocou grafov a štatistických nástrojov, ktoré vám pomôžu identifikovať trendy. Tvorba hlásení a rozhodovanie na základe údajov nikdy nebolo jednoduchšie.

Zobraziť riešenia Claros

Ktoré riešenia na manažment údajov sú pre vás tie pravé?Máte potrebné údaje roztrúsené v rôznych hárkoch programu Excel, databázach SCADA a laboratórnych databázach?

Zhromažďujte kľúčové údaje zo širokej škály laboratórnych, procesných a terénnych zdrojov vrátane systémov SCADA, historických systémov, LIMS a komerčných laboratórnych. Zhromažďujte údaje z terénu odkiaľkoľvek a pomocou ľubovoľného zariadenia. Vykonávajte výpočty špecifické pre dané odvetvie pomocou súborov kombinovaných údajových.


Relevantné riešenia:

Claros Data Management

Claros Data Management prenáša údaje z vašich systémov pre vody a odpadové vody na centrálne, zabezpečené miesto, aby ste získali prehľad o celej prevádzke. Výpočtový nástroj špecifický pre dané odvetvie tiež poskytuje výpočty súvisiace s dodržiavaním predpisov, ako sú týždenné priemery, pomery CT a ďalšie, vrátane spracovania kvalifikátorov dát.


Claros Collect

Softvér Claros Collect umožňuje používať ľubovoľné zariadenie s pripojením k internetu na manuálne zadávanie údajov. Overuje zdrojové údaje pri ich zhromažďovaní a aktivuje upozornenie, ak sú hodnoty mimo očakávaného rozsahu. Odstraňuje tiež potrebu papierových formulárov. Po zadaní sú údaje okamžite každému k dispozícii, čím sa znižujú chyby pri prepisoch a čas strávený čakaním na údaje. Vďaka tomu môžu byť tímy v teréne a v kancelárii okamžite informované o možných zmenách kvality vody a rýchlejšie prijímať rozhodnutia na základe okamžite dostupných údajov.Dokážete jednoducho graficky znázorniť a porovnať veľké množstvo údajov, ktoré vám pomôže pri rozhodovaní?

Či už porovnávate laboratórne, procesné alebo terénne merania, alebo sa snažíte identifikovať trendy, vizualizácia a interpretácia údajov nebola nikdy jednoduchšia.


Relevantné riešenia:

Claros Data Management

Používateľom definované informačné panely umožňujú zobrazenie kľúčových indikátorov výkonu v mierkach a grafoch, pomocou ktorých rozpoznáte aktuálny stav na prvý pohľad. Ad-hoc grafy umožňujú používateľom rýchlo graficky zobraziť akékoľvek údajové body z ľubovoľného zdroja pre ľubovoľný rozsah dátumov. Ak chcete porovnať laboratórne a procesné parametre, jednoducho vyberte body a zvoľte rozsah údajov. Potom môžete rýchlo zmeniť vizualizáciu pridaním bodov alebo zmenou rozsahu údajov.


Claros Collect

Zobrazte si údaje v tabuľkách alebo jednoduchých grafoch a vizuálne tak znázornite kompletný proces.Dokážete jednoducho zostaviť hlásenia, ktoré odovzdáte bez zaváhania?

Dokážete vytvoriť procesné a obchodné hlásenia, ktoré využijete pri komunikácii so zainteresovanými stranami?

Jednoducho agregujte všetky svoje údaje pre hlásenie. Vytvárajte správy o riadení procesov a porovnávajte údaje v laboratóriách s údajmi v teréne a všetky údaje o dodržiavaní predpisov preneste do jedného prehľadného formátu. Rýchlo vytvorte prieskumné zobrazenia, aby ste mohli ľahko odstrániť problémy.


Relevantné riešenia:

Claros Data Management

So vstavanou podporou komplexných požiadaviek na nahlasovanie vrátane spracovania kvalifikátorov údajov, týždenných priemerov, geometrického priemeru a mnohých ďalších, nebolo vytváranie hlásení nikdy jednoduchšie.


Claros Collect

Používateľom definované tabuľky umožňujú vybrať ľubovoľné parametre, ako aj jednoducho prechádzať medzi mesiacmi a zobraziť podrobné údaje. Exportovanie do formátu programu Excel je tiež veľmi jednoduché.Máte istotu, že sú zaznamenávané údaje na 100% správne?

Claros Data Management a Claros Collect vám pomôže eliminovať chyby na zdroji overovaním a porovnávaním záznamov s logickými limitmi parametrov.


Relevantné riešenia:

Claros Data Management

Všetky údaje pri ich zadávaní. V prípade hodnoty mimo očakávaného rozsahu dôjde okamžite k jej označeniu. Okrem toho sa všetky akcie údajov (napríklad záznam, úprava, odstránenie) zapíšu do záznamu o činnosti, čím sa dosahuje úplná sledovateľnosť.


Claros Collect

Softvér Claros Collect zaisťuje overenie všetkých údajov pri ich zadávaní. V prípade hodnoty mimo očakávaného rozsahu dôjde okamžite k jej označeniu. Okrem toho sa ukladá kompletný záznam o činnosti vrátane miesta, času a osoby zapojenej do zhromažďovania údajov. Systém umožňuje zadávať, upravovať alebo analyzovať údaje iba oprávneným používateľom.


“Claros Data Management od spoločnosti Hach umožnil analýzu nad rámec legislatívnych údajov. Informácie o staniciach čerpadiel, spotrebe energie, využití materiálu a analýze nákladov predstavujú len niektoré z populárnych analýz vykonávaných v rámci optimalizácie. Otázkou dnes nie je, či môžeme analyzovať údaje, ale ktoré údaje chcete analyzovať.”

-Gwinnett County, Georgia (USA)

Zaujíma vás to? Zistite, čo vám môže poskytnúť riešenie Claros.

AKO VÁM
MÔŽEME POMÔCŤ?