Analyzátory kremíka

Analyzátory kremíka
Analyzátor radu 5000, najmodernejší v odvetví merania kremíka, vychádza z úspechov spoločnosti Hach s predchádzajúcimi analyzátormi a slúži na optimalizáciu riešenia pre potreby zákazníka. Nový rad analyzátorov kremíka Hach 5500 sc poskytuje nové funkcie na zníženie potreby údržby a prestojov a podporuje celkovú efektívnosť. Kľúčovými technológiami, ktoré pri rade 5500 stoja za spomenutie, sú: tlakový systém dodávky reagencií bez čerpadla, dlhší čas prevádzky bez dohľadu a intuitívne používateľské rozhranie.