Zistite, kto sme a čo robíme

Spoločnosť Hach Lange mení svoje meno na Hach. Naďalej sa na nás môžete spoľahnúť a očakávať od nás rovnaké odborné znalosti, rovnaký tím zabezpečujúci podporu a rovnako spoľahlivé produkty s jednoduchým ovládaním. » Viac informácií

Či už chcete skontrolovať obsah uhlíka vo vode alebo sledovať obsah solí v úžitkovej vode – čo sa týka analýzy vody, spoločnosť Hach je tou správnou voľbou. Máme dlhoročné skúsenosti s analýzou vody a ponúkame široké spektrum služieb.

About Us

História našej spoločnosti siaha do Berlína roku 1933, keď Dr. Bruno Lange založil spoločnosť pod vlastným menom, zamestnávajúcu šesť ľudí. Vynálezy ako fotometer a neskôr kyvetové testy spôsobili revolúciu v oblasti analyzovania – umožnili vykonávanie rozsiahlych analýz bez potreby hlbokých znalostí chémie.

Spoločnosť Hach uzrela svet v roku 2004, keď Dr. Bruno Lange spojil sily s americkou spoločnosťou Hach, špecializujúcou sa na elektrochémiu a fotochémiu. Odborné znalosti a skúsenosti týchto dvoch spoločností sa spojili, z čoho ťažíte Vy, naši zákazníci!

A to nie je všetko, naša spoločnosť sa aj naďalej rozrastá a na celom svete má už 22 dcérskych spoločností, vrátane pobočiek v Európe, Číne a USA.

Môžeme vám zjednodušiť život

Zameriavame sa na zlepšovanie existujúcich a vývoj nových aplikácií. Napríklad optická metóda LDO môže našim zákazníkom ušetriť veľké množstvo času v laboratóriu, pretože nevyžaduje zbytočne tráviť hodiny kalibráciou senzorov. Senzory LDO navyše poskytujú presné meranie, pričom zostávajú odolné voči znečisteniu usadeninami.

Environmentálne centrum

Okrem ponuky praktických riešení pre odpadovú, úžitkovú a pitnú vodu sa taktiež zameriavame aj na dlhodobú udržateľnosť v oblasti analýzy vody. Za posledných niekoľko rokov sme dokázali do značnej miery znížiť množstvo surovín použitých na výrobu našich kyvetových testov. Ponúkame tiež likvidačné služby pre naše kyvety. Týmto programom chránime životné prostredie už od roku 1978. Zatiaľ čo vtedy sa reagencie iba zbierali a triedili, teraz sa recyklujú v našom špeciálne na tento účel vybudovanom environmentálnom centre v Düsseldorfe.

Naše bezpečnostné smernice

Ochrana zdravia, bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia sú pre nás nielen dôležité, sú vlastne integrálnou súčasťou filozofie našej spoločnosti. Z toho dôvodu dodržiavame nasledujúce smernice:

  • Zodpovednosť za jednotlivcov a životné prostredie
  • Zodpovednosť za naše produkty
  • Neustále zlepšovanie a dokumentácia
  • Bezpečnosť
  • Predchádzanie poškodzovaniu životného prostredia

Kyvetový materiál sa dá po recyklácii využiť rôznymi spôsobmi, napríklad pri výrobe sklenej vaty pre stavebný priemysel, plastových nádob a štetín do metiel. Každoročne prijímame približne 350 ton vrátených reagencií a obalových materiálov a z toho recyklujeme približne 70 %, čím sme si v roku 2009 vyslúžili cenu German Sustainability Award (Nemecke ocenenie za dlhodobú udržateľnosť).

Technický servis

Prajeme si, aby ste boli s našimi prístrojmi úplne spokojní. Preto ponúkame komplexný zákaznícky servis, ktorý nekončí len zakúpením produktu. Plnú podporu Vám poskytneme aj počas jeho nastavovania a počas celej jeho životnosti.

Naši zákazníci

Pitná voda, odpadová voda, papier, nápoje, energia, chemikálie... naši zákazníci pracujú v celom spektre rôznych odvetví. Keďže každé odvetvie má svoje vlastné špecifické požiadavky na kvalitu vody, ponúkame individuálne riešenia pre každý obor. Mimoriadne dôležitá je pre nás spätná väzba zákazníkov, ktorá má často vplyv na ďalší vývoj našich produktov.

Hach ako zamestnávateľ

Ako zamestnávateľ ponúka naša spoločnosť nielen výhody práce pre veľkú skupinu, ako napr. dlhodobé zabezpečenie a dobré vyhliadky v zamestnaní, ale taktiež aj sociálne prostredie rodinnej spoločnosti. Sme hrdí na to, že ponúkame možnosti individuálneho rozvoja, uznania kvalitných výkonov a vytvárania vynikajúceho pracovného prostredia.