Video

Tu môžete vidieť, ako prístroje pracujú. Väččina videí je v angličtine alebo nemčine...

Proces

 
Analyzátor TOC Bio Tector Sonatax (monitorovanie hladiny/výšky kalu)
 
 RTC  Nový analyzátor kremíka Hach 5500 sc
 Čistenie pH sond Hach  Analyzátor TOC Bio Tector B7000
Senzor rozpusteného kyslíka ORBISPHERE K1100
Laboratórium  
DR6000 UV-VIS spektrofotometer Spätná sledovateľnosť s RFID
Laboratórny robot