9184 sc Ampérometrický analyzátor chlóru

Analyzátor voľného chlóru 9184 sc je ideálny na monitorovanie distribúcie pitnej vody, chlorácie, demineralizáčných systémov, odpadovej vody a chladiacej vody, vďaka rozsahu merania od 0 do 20 ppm. Minimálny limit detekcie 5 ppb (0,005 mg/l kyseliny chlórnej vo forme HOCl) umožňuje prístroju 9184 sc vynikajúcu detekciu chlóru pri takmer nulových hodnotách.

Systém na meranie voľného chlóru 9184 sc s kompletným vybavením sa dodáva vopred zmontovaný na paneli. Jednoducho namontujte panel do požadovaného umiestnenia, vložte snímače, pripojte kontrolér a môžete začať pracovať. Membránový systém snímača znamená, že sa na meranie nepoužívajú žiadne reagencie. Údržba je minimálna a systém obsahuje bežné pomôcky údržby na dva roky.
 
Pre túto skupinu produktov nie sú k dispozícii žiadne produkty.