Phosphax sc Analyzátor

Digitálny on-site analyzátor Phosphax sc od spoločnosti Hach s krytom odolným voči akémukoľvek počasiu je ideálny na veľmi presné stanovenie koncentrácie ortofosforečnanov priamo v nádrži. Prístroj poskytuje široký rozsah meraní pre rôzne aplikácie odpadovej a pitnej vody s nízkymi limitmi detekcie 0,05 mg/L a dobou odozvy kratšou než päť minút (vrátane prípravy vzoriek). Analyzátor fosforečnanov má minimálnu spotrebu reagencií, ľahko sa s ním manipuluje a analýza je vždy prístupná.

Phosphax sc sa dá pripojiť ku kontroléru SC200 (vyžaduje sa napájací box) alebo SC1000 pre poskytnutie rôznych možností výstupu vrátane výstupu 4-20 mA, Modbus RS485, Profibus alebo HART.

K dispozícii je prognostický diagnostický plug-in Prognosys pre ešte väčšiu spoľahlivosť meraní. Prognosys monitoruje a zobrazuje spoľahlivosť meraných hodnôt a na ľahko čitateľnom farebnom displeji identifikuje, keď sa blížia úlohy údržby.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50