Produktové novinky   |  Všetky novinky

Kvalita na prvom mieste: Aktualizujte svoj spektrofotometer DR3900!

augusta 29, 2017

Získajte regulačné diagramy priamo z fotometra. Aktualizujte teraz.

S poslednou verziou softvéru spĺňajú funkcie zabezpečenia kvality požiadavky na hlásenie výsledkov.  

Nechajte spektrofotometer DR3900 plniť vaše povinnosti:

  • Plánovanie a pripomienky prvkov zabezpečenia kvality, napr. meranie štandardných roztokov
  • Kontrola limitov tolerancie
  • Indikácia splnenia/nesplnenia limitov
  • Vizualizácia regulačných diagramov so všetkými informáciami v prehľadnej forme

Stiahnite si posledný softvér tu.

Minulé články o novinkách