Uvedenie do prevádzkyNezabudnite si tiež objednať služby START.

Pre zabezpečenie optimálneho výkonu prístrojov od úplného začiatku určite využite služby START od spoločnosti Hach, ktoré zahŕňajú uvedenie do prevádzky, inštruktáž a školenie pracovníkov obsluhy.

Výhody:
• Plná funkčnosť a optimálny výkon od prvého dňa
• Inštruktáž a zaškolenie obsluhy
• Štandardná 24mesačná výrobná záruka od dátumu uvedenia do prevádzky namiesto od dátumu dodania*
• Protokol o uvedení do prevádzky pre manažment kvality

Prednosti programu
• Nastavenie a parametrizácia podľa vášho priania
• Nastavenie a kontrola vstupných a výstupných signálov
• Inštruktáž a zaškolenie obsluhy (ovládanie menu, každodenné úkony údržby, bezpečnostné   
   informácie)
• Pokyny pre prvú pomoc v prípade poruchy
• Poradenská linka pre všetky technické otázky a podporu
• Uvedenie do prevádzky
• Cestovné výdaje
 
Dodatočné poplatky:
• Spotrebný materiál a diely budú fakturované samostatne
• Poznámka! Uvedenie do prevádzky a inštruktáž nezahŕňa montážne, inštalatérske a  
  elektrikárske práce a materiál

 

Vyžiadajte si informácie