Engineering Design Tool


Nástroj Engineering Design Tool umožňuje technickým poradcom navrhovať projekty rýchlejšie a s menším rizikom. Tento webový nástroj slúži ako pomôcka pri výbere prístrojov na analýzu vody počas fázy návrhu alebo špecifikácie projektu.

Dostupné aplikácie: Spracovanie odpadových vôd; Energetický priemysel; Komunálna pitná voda

Výsledok: Umožňuje vám stiahnuť súhrn návrhu so špecifikáciami a nákresmi pre všetky prístroje v jednom súbore.

Funkcie

  • Nástroj Engineering Design Tool ponúka prehľad procesných prístrojov a indikuje parametre a meracie body pre jednotlivé procesné oblasti alebo aplikácie.
  • Pre každý parameter je k dispozícii poradenstvo pre výber prístrojov vhodných pre danú aplikáciu.
  • Návrhy zahŕňajú len vami zvolené procesné oblasti a parametre.
  •  Umožňuje vám navrhnúť celý analytický systém s možnosťami označenia každého prístroja pomocou názvov a značiek podľa vlastného návrhu.
  • Poskytuje podporu pri návrhu kontroléra pre všetky prístroje.

Výhody

  • Nepretržitá dostupnosť
  • Bezplatne k dispozícii
  • Vytvorenie vlastného účtu:Uloženie, úprava a kopírovanie všetkých návrhov.