ISE štandardy

ISE štandardy
Štandardy ISE sa používajú na kalibráciu iónovo selektívnych elektród korelovaním výstupu elektródy s koncentráciou analytu. Obvykle sa používa pár štandardov s koncentráciami, ktoré sa odlišujú o násobok desiatich (napr. 1, 10, 100 alebo 1 000 mg/l), hoci keď sa vyžaduje užší analytický rozsah, môžu sa použiť aj iné kombinácie.
 

Filtre dokumentov

Filter Vymazať