Kontroléry (digitálne)

Kontroléry (digitálne)
Škála digitálnych kontrolérov od spoločnosti Hach poskytuje všestranné možnosti na meranie parametrov úpravy vody. Kontroléry sa dajú nakonfigurovať tak, že si môžete zostaviť produkt, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám. V závislosti od modulu môžu byť digitálne kontroléry používané priamo až s ôsmimi analógovými alebo digitálnymi senzormi a dajú sa zapojiť do siete s niekoľkými ďalšími kontrolérmi, aby podporovali oveľa viac senzorov a parametrov. Nižšie sú zobrazené všetky možnosti digitálnych kontrolérov.
SC1000 Kontrolér - probe modul

Rozšírenie na 32 digitálnych senzorov

SC200 kontrolér

Najvšestrannejší kontrolér