Zvýšte výkon vašej čistiarne odpadových vôd!

Potreba udržateľnej prevádzky čistiarne odpadových vôd prináša prevádzkovateľom výzvu. Znižovanie nákladov pri súčasnom zabezpečení plnenia stále prísnejších limitov na kvalitu vypúšťaných odpadových, i v prípadoch výnimočného nárazového zaťaženia, je kľúčové.

Pripojte sa k ostatným:
Výhodou je skúsenosť lídra na trhu s viac ako 570 riešeniami s riadením v reálnom čase (RTC), inštalovanými vo vyše 250 čistiarňach odpadových vôd v Európe.
 • Vylepšená stabilita prevádzky ČOV a dodržovanie limitov
 • Zvýšená spoľahlivosť ČOV
 • Zníženie spotreby chemikálií a energií
 • Bez potreby dodatočných stavebných úprav
 • Rýchla implementácia
 • Kvalitné riešenia sú štandardom
 • Ponuka úplného servisu spoločnosti Hach


Pozrite si videá o optimalizácii.

Overte si potenciál úspor vašej ČOV."Znížili sme nároky na elektrickú energiu o 25 %. To predstavuje výrazné zníženie uhlíkovej stopy a ušetrí približne jednu šestinu prevádzkových nákladov čistiarne."

Aktuálne aplikačné správy:
RTC - vyše 770 inštalácií na 340 čistiarňach v celej Európe.
Už ušetrené:
 • 8 140 000 EUR za zrážacie činidlo
 • 11 430 000 EUR za energie
 • 43 900 t CO2/rok


Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage effizient arbeitet und die Wasserqualität über das ganze Jahr ohne außerplanmäßige Ausfallzeiten überwacht wird.

Für Messgeräte ist die Wartung genauso wichtig wie die Inspektion für ein Auto:  sie spart  auf Dauer nicht nur Geld, sondern garantiert einen störungsfreien Einsatz und zuverlässige Messergebnisse.

Wir bieten flexible Wartungsverträge, die zu Ihren Anforderungen passen - und die Möglichkeit, die Gewährleistung auf bis zu 5 Jahre zu verlängern!
 
Jetzt weitere Informationen anfordern! 


 

Die Spektralphotometer DR 3900 VIS und DR 6000 UV-VIS wurden entwickelt, um eine hervorragende Analysegenauigkeit bei einfacher Handhabung der Tests zu erreichen.

Ihre Vorteile:
 • Hohe Effizienz im Labor – mehr als 220 direkt verfügbare, vorprogrammierte Analysemethoden
 • Sehr genaue, zuverlässige und nachvollziehbare Messungen
 • Einfacher und transparenter Arbeitsprozess

Jetzt weitere Informationen anfordern! 
   
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage effizient arbeitet und die Wasserqualität das ganze Jahr ohne außerplanmäßige Ausfallzeiten überwacht wird.
Für Messgeräte ist die Wartung genauso wichtig wie die Inspektion für ein Auto:  sie spart  auf Dauer nicht nur Geld, sondern garantiert einen störungsfreien Einsatz und zuverlässige Messergebnisse.

Wir bieten flexible Wartungsverträge, die auf Ihre Bedürfnisse angepasst sind, sowie die Möglichkeit, die Gewährleistung auf bis zu 5 Jahre zu verlängern.

Jetzt weitere Informationen anfordern!