Nitratax sc dusičnanové sondy

Medzi produkty Nitratax sc od spoločnosti Hach patria digitálne optické elektródy na veľmi presné stanovenie koncentrácie dusičnanov priamo v médiu. Dusičnanové sondy Nitratax sc majú vysoký stupeň presnosti z dôvodu priameho UV merania bez citlivosti na krížovú kontamináciu, takže sú ideálne pre monitorovanie zákonne stanovených hodnôt. Optické elektródy s nízkou potrebou údržby, bez reagencií, ponúkajú široké spektrum aplikácií vďaka kompenzácii turbidity a samočisteniu, dokonca aj v aplikáciách pracujúcich s kalom.

Sondy Nitratax sc sa dajú pripojiť ku všetkým kontrolérom SC, čím poskytujú všestranné možnosti výstupu vrátane výstupu 4-20 mA, Modbus RS485, Profibus alebo HART.

K dispozícii je prognostický diagnostický plug-in Prognosys pre ešte väčšiu spoľahlivosť meraní. Prognosys monitoruje a zobrazuje spoľahlivosť meraných hodnôt a na ľahko čitateľnom farebnom displeji identifikuje, keď sa blížia úlohy údržby.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50