LDO sc Sondy luminiscenčného rozpusteného kyslíka

Sonda LDO (luminiscenčný rozpustený kyslík) novej generácie od spoločnosti Hach si nevyžaduje kalibráciu až po dobu 2 rokov životnosti senzorového viečka, čo znamená, že je pripravená na meranie DO (rozpusteného kyslíka) ihneď po vybalení. S najmodernejšou 3D kalibráciou, vykonanou pred dodaním, bude sonda bez driftu a presnejšia než kedykoľvek predtým.

Vďaka využitiu prelomovej luminiscenčnej technológie od spoločnosti Hach na meranie DO nemá táto optická sonda žiadne membrány, ktoré sa musia vymieňať, ani roztok elektrolytu, ktorý sa musí dopĺňať, takže prakticky nie je potrebná žiadna údržba. Na zabezpečenie toho, aby nikdy nedošlo k vynechaniu rutinnej údržby, ponúka sonda užívateľom prispôsobiteľné diagnostické výstrahy, čím je zabezpečené, že sonda môže pracovať pri maximálnom výkone. Zlepšený dizajn tela sondy optimalizuje využitie teplotného čidla, čím sa ešte urýchľuje času odozvy na variabilitu procesov. Sonda sa dodáva s trojročnou zárukou, senzorové viečko má dvojročnú záruku.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50