Orbisphere M1100 senzory

LDO senzory ORBISPHERE M1100 nastavujú priemyselný štandard merania kyslíka, ponúkajú „pokoj mysle“ užívateľa, so značnými prevádzkovými a cenovými výhodami.

Senzor M1100 poskytuje okamžité meranie kyslíka s frekvenciou merania dve sekundy. Prístroj vykonáva konzistentné merania bez driftu po dobu 12 mesiacov, bez potreby kalibrácie (pri používaní štandardných týždenných procesov CIP), čím prekonáva ostatné optické senzory, ktoré preukazujú v rovnakých podmienkach značný drift už po niekoľkých mesiacoch.

Senzor M1100 je priekopníkom v používaní luminiscenčnej technológie v nápojových aplikáciách, nevyžaduje výmenu membrán ani elektrolytov. Okrem toho presnosť snímača nie je ovplyvnená procesnými zmenami ani tlakovými rázmi – čo ešte viac znižuje potrebu údržby. Ročná údržba je obmedzená iba na niekoľko minút venovaných kalibrácii nulového bodu. Pri tomto procese nie sú potrebné chemikálie, čím je úloha jednoduchšia a bezpečnejšia, a to bez zníženia presnosti merania.
 
Pre túto skupinu produktov nie sú k dispozícii žiadne produkty.