Dodacie podmienky

Spoločnosť Hach vyberá najvhodnejší spôsob dodávky a najvhodnejšieho prepravcu pre vašu objednávku.

Dopravné náklady sa počítajú na základe hodnoty objednávky podľa nasledujúcej tabuľky (uvedené hodnoty sú bez DPH):

 

30. 4. 2020

Štandardná doprava

Hodnota objednávky (€)

 Dopravné náklady (€)

0–149

15,70

150–999

26,70

1 000–2 499

48,60

2 500–9 999

122,20

nad 10 000

1 % z  celkovej ceny