924x analyzátory sodíka

Analyzátor sodíka 9245/9240 sa ľahko inštaluje; vyžaduje si iba pripojenie elektrického napájania a vzorky. Prístroj má zrozumiteľné podrobné pokyny pre zjednodušenie prevádzky, ako je napríklad spustenie prístroja, dlhodobý stav pohotovosti a doplnenie reagencií. Analyzátor 9245/9240 je vybavený plne automatizovaným kalibračným systémom, ktorý používa vzorky 10 ppm, a používa viackrokový kalibračný cyklus na presnú kalibráciu analyzátora. Bežná údržba pozostáva z doplnenia kalibračných roztokov, reagencií a elektrolytu, obvykle každých 100 dní, a výmeny hadičiek na reagencie raz ročne.
Pre zachovanie optimálneho času odozvy, dokonca aj pri systémoch neustáleho merania nízkej koncentrácie sodíka, analyzátor automaticky reaktivuje elektródu s použitím chemikálií, ktoré nie sú nebezpečné.
Analyzátor 9245/9240 je vybavený ventilom s rýchlym prepnutím, nádobou s konštatným hydrostatickým tlakom a detekciou minimálneho prietoku vzorky s cieľom prispôsobiť sa výkyvom tlaku a zmenám v prietoku vzorky a vzdialenosti odberového miesta. Vzorka sa dá odobrať za účelom manuálnej kalibrácie, overenia presnosti a merania bodových vzoriek, po ktorom sa jednotka automaticky vráti k monitorovaniu on-line.
S limitom detekcie 0,01 ppb a rozsahom od 0 do 10 000 ppb je analyzátor sodíka 9245/9240 ideálny na monitorovanie sodíka v demineralizovanej vode, kotolnej napájacej vode, kondenzáte a všetkých súčastiach parného/vodného cyklu.
 
Pre túto skupinu produktov nie sú k dispozícii žiadne produkty.

Ďalšie skupiny produktov