Prístrojové testovacie súpravy

Prístrojové testovacie súpravy obsahujú buď multiparametrový prenosný kolorimeter DR 900 alebo prenosný spektrofotometer DR 1900 od spoločnosti Hach. Vybraté súpravy tiež obsahujú digitálny titrátor Hach, pH tester radu POCKET PRO a/alebo multimeter HQ40D (rozpustený kyslík, vodivosť, ORP atď.). Súpravy prístrojov sú užitočné v rozmanitých aplikáciách vrátane pitnej vody, odpadovej vody a priemyselných aplikácií, ako sú kotle a chladiče.
Spoločnosť Hach tiež poskytuje špecifické prístrojové testovacie súpravy ako napríklad súprava na hydraulické štiepenie – špecificky navrhnutá na aplikácie testovania vody v hydraulickom štiepení vrátane mikrobiologického skríningu. Prístrojové testovacie súpravy obsahujú reagencie, potrebné príslušenstvo a laboratórne sklo a prístroj – to všetko v pevnom prenosnom kufríku.
 
Pre túto skupinu produktov nie sú k dispozícii žiadne produkty.