Amtax sc analyzátor amónnych iónov

Digitálny on-site analyzátor Amtax sc od spoločnosti Hach s plynovou elektródou je určený na veľmi presné určenie koncentrácie amónnych iónov priamo v nádrži. Analyzátor ponúka vysoký stupeň presnosti vďaka selektívnej GSE technike (plynová elektróda) a vyžaduje si iba minimálny dohľad vďaka automatickému čisteniu, kalibrácii a autodiagnostike. Prístroje Amtax sc sú ideálne na inštaláciu priamo na okrajoch nádrže pre rýchlu odozvu v ovládacej jednotke so zatvorenou cyklickou slučkou. Analyzátor amónnych iónov je k dispozícii s krytom odolným voči počasiu pre použitie vo vonkajších podmienkach alebo prípadne s priehľadnými dvierkami pre použitie vo vnútorných podmienkach. Jednoduchý prístup k reagenciám a spotrebným dielom.

Amtax sc sa dá pripojiť ku kontroléru SC200 (vyžaduje sa napájací box) alebo SC1000 pre poskytnutie rôznych možností výstupu vrátane výstupu 4-20 mA, Modbus RS485, Profibus alebo HART.

K dispozícii je prognostický diagnostický plug-in Prognosys pre ešte väčšiu spoľahlivosť merania. Prognosys monitoruje a zobrazuje spoľahlivosť hodnôt prístrojových meraní a na ľahko čitateľnom farebnom displeji identifikuje, keď sa blížia úlohy údržby.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50