FILTRAX (eco) systémy pre filtráciu vzoriek

Systémy na filtrovanie vzoriek Filtrax a Filtrax eco nepretržite získavajú vzorky priamo z odtoku a pretláčajú vodu cez ultrafiltračné membrány (0,15 µm), ktoré sú ponorené do aeračnej nádrže alebo primárnej usadzovacej nádrže. Po filtrácii sa vzorky dajú analyzovať jedným z analyzátorov od spoločnosti Hach, napríklad Amtax alebo Phosphax, ak sa používajú v prietokových inštaláciách. Kontrolná jednotka systémov Filtrax a Filtrax eco sa dá umiestniť do vonkajšieho prostredia v akomkoľvek počasí a prakticky si nevyžaduje žiadnu údržbu, ku všetkým hadičkám je úplný prístup a jednoducho sa vymieňajú. Relé programovateľného alarmu upozorňuje operátorov, aby pri poklese prietoku preskúmali systém, a druhé relé sa môže použiť na vypnutie systému v prípade ďalšieho poklesu prietoku.
 
položiek na stranu 10   |   20   |   50