HQ440D Dvojkanálový laboratórny digitálny multimeter

HQ440D Dvojkanálový laboratórny digitálny multimeter
Kat. číslo produkta: HQ440D.98.00002
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dodávka do 1 týždňa

Automatické rozpoznanie elektród

Ovládanie v slovenčine

Zobrazenie všetkých meraných veličín na displeji

Teplotná kompenzácia (automatická či užívateľská), kompenzácia konduktivity v súlade s STN EN 27888

Optický princíp merania rozpusteného kyslíka (LDO)

Obsah balenia

Obsahuje merač HQ440d, základnú používateľskú príručku, disk CD s dokumentáciou, stručnú referenčnú príručku, napájací kábel, USB kábel, 4 batérie AA

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru: pH: farebne kódované: 4,01; 7,00; 10,01
IUPAC: 1,679; 4,005; 7,000; 10,012; 12,45
DIN: 1,09; 4,65; 9,23
Používateľom definované vlastné pufrové súpravy

Vodivosť: v móloch na decimeter kubický (1 D / 0,1 D / 0,01 D);
v móloch na liter (0,1 M / 0,01 M / 0,001 M);
NaCl (0,05 %; 25 µS/cm; 1000 µS/cm; 18 mS/cm);
štandardná morská voda;
definovaná používateľom
Certifikáty: CE, WEEE
Displej: LCD (podsvietený): Grafický LCD s podsvietením
Zobrazenie odčítaní z jednej alebo dvoch elektród
Súčasné odčítania z dvoch elektród
pH: pH, mV, teplota
Vodivosť: vodivosť, TDS, salinita, merný odpor, teplota
LDO: rozpustený kyslík, tlak, teplota
LBOD: rozpustený kyslík, tlak, teplota
ORP/oxidácia-redukcia: mV, teplota
ISE: koncentrácia, mV, teplota
Electrode Holder: No
Environmentálne podmienky: teplota: 0 - +60 °C (32 - 140 °F)
Export dát: Sťahovanie cez USB pripojenie do počítača alebo na USB kľúč. Automatický prenos celého protokolu údajov alebo priebežne podľa nameraných hodnôt.
Funkce SLP:
Funkcia zámku displeja: Continuous measurement or "press to read" mode available with averaging function for LDO measurement.
Hmotnosť: 0.850 kg bez batérií
Jazyk užívateľského rozhrania: Voliteľný: anglický, francúzsky, nemecký, taliansky, španielsky, dánsky, holandský, poľský, portugalský, turecký, švédsky, český, ruský
Je sonda súčasťou?: None
Kalibrace pH elektrody: 1 - 3 Calibration points
Calibration summary data logged and displayed
Kalibrácia CDC elektródy: v móloch na decimeter kubický (1 D / 0,1 D / 0,01 D);
v móloch na liter (0,1 M / 0,01 M / 0,001 M);
NaCl (0,05 %; 25 µS/cm; 1000 µS/cm; 18 mS/cm);
štandardná morská voda;
definovaná používateľom
Kalibrácia elektródy pre meranie rozpusteného kyslíka: 0 % a 100 % Kalibrácia DO
Kalibrácia ISE elektródy: podľa elektródy - pozri používateľskú príručku k elektróde
Kalibrácia ORP elektródy: Preddefinované štandardy ORP (vrátane roztoku Zobell's)
Kalibračný interval/upozornenie/pripomienka: Off, Selectable from 2 hours to 7 days
Kapacita internej pamäte pre výsledky: 500 výsledkov
Kompenzácia tlaku: Automatická
Komunikácia: Priamo do počítača (obojsmerná) cez virtuálny sériový port USB
Konstrukce: Meter only
Meranie konduktivity: 0.01 µS/cm to 200 mS/cm
Meranie konduktivity: Teplotná korekcia: Nelineárne (prirodzené vody DIN 38404 a EN ISO 7888 alebo NaCl), lineárny koeficient, bez kompenzácie
Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty: 5 rôznych režimov stability
Meranie mV: -1500 - 1500 mV
Meranie mV do stabilnej hodnoty: 5 nastavení stabilizácie
Meranie rezistivity: 2,5 Ωcm - 49 MΩcm
Meranie rozpusteného kyslíka: 0.00 - 20.0 mg/L DO (rozpustený kyslík)
Meranie salinity: 0 - 42 (ppt) (‰)
Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky): 0,0 - 50,0 mg/L
Meranie teploty: °C or °F
Měření atmosférického tlaku: Pre automatickú kompenzáciu DO pri použití snímača LDO alebo LBOD
Měření pH: 0 - 14 pH
Metóda merania: Probe specific programmed method settings
Model: HQ440D – Multi/2 Channels
Napájení a USB konektor:
Needed Cable Length: NA
Nemenná sada pufrov: Štandardy IUPAC (DIN 19266), technický pufor (DIN 19267), série pre pH 4, 7 a 10 alebo definované používateľom
Obsahuje: Meter package includes HQ440D Laboratory Dual Inputs, Multi-Parameter Meter - pH, Conductivity, Optical Dissolved Oxygen, ORP, and ISE, 4 AA batteries, universal power adapter, USB cable for data transfer, quick start guide and user manual
Odpor vody: Kryt merača: odolný proti striekajúcej vode a prachu (IP54)
Parameter: pH, mV, ISE, ORP/oxidácia-redukcia, rozpustený kyslík, vodivosť, TDS, salinita, merný odpor, teplota
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť: 90 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Presnosť: ORP: 0,1 mV
Prevádzkové chybové hlásenia: Plnotextové hlásenia
Prevádzkové rozhranie: Klávesnica
Priame meranie ISE: Áno
Prístroj: Bench
Region: EU
Rozhranie: jazyky: 13
Rozlišení: ± 0,5 %
Rozlíšenie: 5 číslice max.
Rozlíšenie : 0.1/ 0.01/ 0.001
Rozlíšenie BSK5/uhlíková BSK: Možné, ak je intergrované so softvérom HACH WIMS BOD Manager
Rozlíšenie konduktivity: 5 číslic s 2 číslicami za desatinnou čiarkou
Rozlíšenie mV: 0.1 mV
Rozlíšenie pH: Výber medzi 0.001 a 0.1 pH
Rozlíšenie rozpusteného kyslíka: 0.01 mg/L alebo 0.1 % Saturácia DO (rozpustený kyslík)
Rozlíšenie salinity: 0,01 ppt
Rozlišeníe TDS (celkové rozpustené pevné látky): 3 číslice max.
Rozlíšenie teploty: 0,1 °C
Rozmery: 859 x 175 x 235 mm
Sensors: Sensor A: NA
Sensor B: NA
Sensor C: NA
Simultánní měření: 2 kanály
Sodium resolution: 0,001 mg/L (ppm)
Software pre prenos dát do PC: je súčasťou
Správnosť konduktivity: ± 0.5 % v rozsahu 1 µS/cm až 200 mS/cm
Stolný:
Teplotní kompenzace: Automatická, vypnutá, manuálna (automatická korekcia v závislosti od parametra) , automatická kompenzácia teploty pre pH
  Automatická, vypnutá, manuálna (automatická korekcia v závislosti od parametra) , automatická kompenzácia teploty pre pH
Teplotný rozsah: -10°C - 110 °C
Tlačiareň: Ako voliteľné príslušenstvo
Trieda ochrany IP: IP54 (Resistant to spray of water; Dust-proof)
Typ displeja: 240 x 160 pixel , grafický LCD s podsvietením
Type of Measurement: Lab Water Quality applications.
Ukladanie dát: Automatické ukladanie v režime zobrazenia hodnoty jedným tlačidlom a v režime intervalového merania. Manuálne ukladanie v režime priebežného zobrazenia hodnôt.
Ukladanie dát/pamäť: 500 výsledkov
Užívateľské kalibračné štandardy: Používateľom definované súpravy štandardov
Vstupy: M12 digitálne (2) pre INTELLICAL elektródy
Výstup: USB do PC / paměťového zařízení flash
Záruka: 3 roky