HQ440D Dvojkanálový laboratórny digitálny multimeter

Kat. číslo produkta: HQ440D.98.00002
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Rozhranie typu "plug-and-play" s akýmikoľvek dvomi elektródami INTELLICAL!

Laboratórny dvojkanálový multimeter pre pH, oxidáciu/redukciu (ORP), iónovo selektívne elektródy (ISE), vodivosť, celkové rozpustené látky (TDS), merný odpor, salinitu a luminiscenčný rozpustený kyslík (LDO). Základný prístroj bez elektród.
Kompatibilita prístrojov (stolných i prenosných) s elektródami IntelliCAL umožňujú pripojenie ľubovoľnej elektródy ku ktorémukoľvek modelu HQd, a to bez straty kalibračných údajov. Záznam údajov v súlade s SLP nájdu uplatnenie i v akreditovaných laboratóriách.

  • Automatické rozpoznanie elektród
  • Ovládanie v slovenčine
  • Zobrazenie všetkých meraných veličín na displeji
  • Teplotná kompenzácia (automatická či užívateľská), kompenzácia konduktivity v súlade s STN EN 27888
  • Optický princíp merania rozpusteného kyslíka (LDO)