Systém kyvetových testov LCK


LCI500

Kyvetový test CHSK - ISO 15705, 0 - 150 mg/l O2

Kontaktujte nás
    
LCK304

Kyvetový test na amoniak, 0,015 - 2,0 mg/l NH4-N

Kontaktujte nás
    
LCK521

Kyvetový test na stopové prvky železa 0,01 – 1,0 mg/L Fe, 20 testů

Kontaktujte nás
LCI400 Kyvetový test COD - ISO 15705, 0 - 1000 mg/l O2 Kontaktujte nás LCK305 Kyvetový test na amoniak 1,0 - 12,0 mg/l NH4-N Kontaktujte nás LCK320 Kyvetový test na stanovenie železa (II/III), 0,2 - 6,0 mg/l Fe Kontaktujte nás 
LCK1414 Kyvetový test pre CHSK, 5 - 60 mg/l O2 Kontaktujte nás LCK303 Kyvetový test na amoniak, 2,0 - 47,0 mg/l NH4-N Kontaktujte nás LCK321 Kyvetový test na železo 0,2 – 6,0 mg/l Fe Kontaktujte nás
LCK314 Kyvetový test pre CHSK, 15 - 150 mg/l O2 Kontaktujte nás LCK302 Kyvetový test na amoniak, 47 - 130 mg/l NH4-N Kontaktujte nás LCK306 Kyvetový test na stanovenie olova, 0,1 - 2,0 mg/l Pb Kontaktujte nás
LCK614 Kyvetový test pre CHSK, 50 - 300 mg/l O2 Kontaktujte nás LCK339 Kyvetový test na dusičnany 0,23 - 13,5 mg/l NO3-N Kontaktujte nás LCK326 Kyvetový test na stanovenie horčíka 0,5 - 50 mg/l Mg Kontaktujte nás
LCK714 Kyvetový test pre CHSK, 100 - 600 mg/l O2 Kontaktujte nás LCK340 Kyvetový test pre dusičnan 5 - 35 mg/l NO3-N Kontaktujte nás LCK330 Kyvetový test pre molybdén 3 - 300 mg/l Mo Kontaktujte nás
LCK514 Kyvetový test pre CHSK, 100 - 2000 mg/l O2 Kontaktujte nás LCK541 Kyvetový test na stopové prvky dusitanov 0,0015 – 0,03 mg/l NO2-N Kontaktujte nás LCK537 Kyvetový test na stopové prvky niklu, 0,05 - 1,0 mg/l Ni Kontaktujte nás
LCK1014 Kyvetový test pre CHSK pre vzorky s vysokým obsahom chloridov Kontaktujte nás LCK341 Kyvetový test pre dusitan 0,015 – 0,6 mg/l NO2-N Kontaktujte nás LCK337 Kyvetový test pre nikel 0,1 - 6,0 mg/l Ni Kontaktujte nás
LCK114 Kyvetový test pre CHSK, 150 - 1000 mg/l O2 Kontaktujte nás LCK342 Kyvetový test pre dusitan 0,6 – 6,0 mg/l NO2-N Kontaktujte nás LCK237 Kyvetový test pre stanovenie niklu v kyslých galvanických kúpeľoch, 5 - 120 g/l Ni Kontaktujte nás
LCK014 Kyvetový test pre CHSK, 1000 - 10 000 mg/l O2 Kontaktujte nás LCK138 Laton Kyvetový test pre celkový dusík 1 – 16 mg/L TNb Kontaktujte nás LCK228 Kyvetový test na stanovenie draslíka, 5 - 50 mg/l K Kontaktujte nás
LCK914 Kyvetový test pre CHSK, 5 - 60 g/L O2 Kontaktujte nás LCK238 Laton Kyvetový test pre celkový dusík 5 – 40 mg/L TNb Kontaktujte nás LCK328 Kyvetový test pre draslík 8 - 50 mg/l K Kontaktujte nás
LCK385 Kyvetový test na stanovenie celkového organického dusíka (metóda odkalenia), 3 - 30 mg/l C Kontaktujte nás LCK338 Laton Kyvetový test pre celkový dusík 20 – 100 mg/L TNb Kontaktujte nás LCK354 Kyvetový test na stanovenie striebra 0,04 - 0,8 mg/l Ag Kontaktujte nás
LCK386 Kyvetový test na stanovenie celkového organického dusíka (metóda odkalenia), 3 - 300 mg/l C Kontaktujte nás LCS349 Kyvetový test na stopové prvky ortofosfátov a celkových fosfátov, 0,01 - 0,5 mg/l PO4-P Kontaktujte nás LCK355 Kyvetový test na stanovenie striebra 5 - 2 500 mg/l Ag Kontaktujte nás
LCK387 Kyvetový test na stanovenie celkového organického dusíka (metóda odkalenia), 300 - 3000 mg/l C Kontaktujte nás LCK349 Kyvetový test na ortofosforečnany a celkový fosfor, 0,05 - 1,5 mg/l PO4-P Kontaktujte nás LCK359 Kyvetový test na stanovenie cínu 0,1 - 2 mg/l Sn Kontaktujte nás
LCK381 Kyvetový test na stanovenie TOC (diferenčná metóda), 60 - 735 mg/l C Kontaktujte nás LCK348 Kyvetový test pre ortofosfáty a celkové fosfáty, 0,5 - 5,0 mg/l PO4-P Kontaktujte nás LCS360 Kyvetový test na stopové koncentrácie zinku, 0,02 – 0,8 mg/l Zn Kontaktujte nás
LCK380 Kyvetový test na stanovenie TOC (diferenčná metóda), 2 - 65 mg/l C Kontaktujte nás LCK350 Kyvetový test na ortofosforečnany a celkový fosfor, 2,0 - 20,0 mg/l PO4-P Kontaktujte nás LCK360 Kyvetový test pre zinok, 0,2 – 6,0 mg/l Zn Kontaktujte nás
LCK554 Kyvetový test pre BSK5, 0,5 - 12,0 mg/l O2 Kontaktujte nás LCK049 Kyvetový test pre ortofosfáty, 1,6 - 30 mg/l PO4-P Kontaktujte nás LCK364 Kyvetový test na zirkón, 6 - 60 mg/l Zr Kontaktujte nás
LCK555 Kyvetový test pre BSK5, 4 - 1650 mg/l O2 Kontaktujte nás LCK301 Kyvetový test pre hliník 0,02 - 0,5 mg/l Al Kontaktujte nás LCK388 Kyvetový test na stanovenie uhličitanu/oxidu uhličitého, 55 - 550 mg/l CO2 Kontaktujte nás
LCK391.00 Kyvetový test na stanovenie AOX, 0,005 – 0,5 mg/l Kontaktujte nás LCK307 Kyvetový test pre bór 0,05 - 2,5 mg/l B Kontaktujte nás LCK311 Kyvetový test na stanovenie chloridov, 1 - 70 mg/l / 70 - 1000 mg/l Cl Kontaktujte nás
LCK390.00 Kyvetový test pre AOX, 0,05 – 3,0 mg/l Kontaktujte nás LCK308 Kyvetový test pre kadmium 0,02 - 0,3 mg/l Cd Kontaktujte nás LCK315 Kyvetový test na stanovenie kyanidu, 0,01 - 0,6 mg/l CN Kontaktujte nás
LCS313 Kyvetový test na stopové prvky chrómu (trojmocného a šesťmocného), 0,005 - 0,25 mg/l Cr Kontaktujte nás LCK345 Kyvetový test pre fenoly, 0,05 - 5,0 mg/L Kontaktujte nás LCK319 Kyvetový test pre kyanidy (ľahko uvoľniteľné), 0,03 - 0,35 mg/l CN- Kontaktujte nás
LCK313 Kyvetový test pre chróm (trojmocný a šesťmocný) 0,03 - 1,0 mg/l Cr Kontaktujte nás    LCK346 Kyvetový test pre fenoly, 5 - 150 mg/L Kontaktujte nás   LCK323 Kyvetový test pre fluorid 0,1 – 2,5 mg/l F Kontaktujte nás
LCK213 Kyvetový test pre stanovenie chrómu v kyslých galvanických kúpeľoch, 0,5 - 450 g/l CrO3 Kontaktujte nás LCK318 Kyvetový test aktivity kalu (TTC) Kontaktujte nás LCK153 Kyvetový test na stanovenie síranov, 40 - 150 mg/l SO4 Kontaktujte nás
LCK529 Kyvetový test na stopové prvky medi, 0,01 - 1,0 mg/L Cu, 20 testů Kontaktujte nás LCK357 Kyvetový test na stanovenie škrobu, 2 - 150 mg/l Kontaktujte nás LCK353 Kyvetový test pre sírany, 150 - 900 mg/l SO4 Kontaktujte nás
LCK329 Kyvetový test pre meď 0,1 – 8,0 mg/l Cu Kontaktujte nás LCK427 Kyvetový test pre zostatkovú tvrdosť vody, 0,02 - 0,6° dH Kontaktujte nás LCK653 Kyvetový test pre sulfidy, 0,1 - 2,0 mg/l S2- Kontaktujte nás
LCK229 Kyvetový test pre kyselinové pomeďovanie kúpeľom, 2-100 g/l Cu Kontaktujte nás LCK327 Kyvetový test pre tvrdosť vody, 1 - 20° dH Kontaktujte nás LCK654 Kyvetový test pre sulfidy, 0,1 - 5,0 mg/l SO3 Kontaktujte nás
LCK334 Kyvetový test na stanovenie cínu 0,1 - 2 mg/l Sn Kontaktujte nás LCK325 Kyvetový test pre formaldehyd, 0,5 - 10 mg/L H2CO Kontaktujte nás LCK241 Kyvetový test jednotiek horkosti (MEBAK) ≥ 2 BU Kontaktujte nás
LCK433 Kyvetový test pre neiónogénne povrchovo aktívne látky, 6 - 200 mg/l Kontaktujte nás LCK425 Kyvetový test pre formaldehyd - ISO 12460, 0,5-10 mg/L H2CO Kontaktujte nás LCK240 Kyvetový test pre fotometrickú jódovú skúšku (MEBAK) Kontaktujte nás
LCK300 Kyvetový test na alkohol, 0,01 - 0,12 g/l Kontaktujte nás LCK332 Aniónové povrchovo aktívne látky, kyvetový test 0,05 - 2,0 mg/L Kontaktujte nás LCK242 Kyvetový test na stanovenie vicinálnych diketónov, 0,015 - 0,5 mg/kg diacetyl Kontaktujte nás
LCK362 Kyselinová kapacita - KNK 4,3, kyvetový test, 0,5 - 8,0 mmol/l Kontaktujte nás LCK432 Aniónové povrchovo aktívne látky, kyvetový test 0,1 - 4,0 mg/L Kontaktujte nás LCK410 Kyvetový test voľného chlóru, 0,05 – 2,0 mg/l Cl2   Kontaktujte nás
LYW185 Kyvetový test na stanovenie mentolu v destiláte, 0,5 - 15 mg mentolu/100 mL Kontaktujte nás LCK331 Kyvetový test pre povrchovo aktívne katiónové látky, 0,2 - 2,0 mg/l Kontaktujte nás LCK310 Kyvetový test chlóru/ozónu/oxidu chloričitého Kontaktujte nás
LCK365 Kyvetový test na stanovenie organických kyselín, 50 - 2500 mg/l Kontaktujte nás LCK333 Kyvetový test pre neiónogénne povrchovo aktívne látky, 0,2 - 6,0 mg/l Kontaktujte nás LCS325 Kyvetový test na stopové prvky formaldehydu, 0,01 - 1,0 mg/L H2CO Kontaktujte nás
LCS425 Kyvetový test na stopové prvky formaldehydu, ISO 12460, 0,05 - 3,0 mg/L H2CO  Kontaktujte nás

LCW021

Reagenčná súprava testu na stopové koncentrácie železa, 0,005 - 2,0 mg/l Fe 

Kontaktujte nás

LCW025

Reagenčná súprava na stanovenie hydrazínu, 0,01 - 2,0 mg/l N2H4

Kontaktujte nás

LCW028

Reagenčná súprava na stanovenie kyseliny siričitej, 0,01 - 0,8 mg/l SiO2

Kontaktujte nás
LCW032 súprava reagencií na stanovenie mangánu, 0,2 - 5 mg/l / 0,02 - 1,0 mg/l Mn Kontaktujte nás LCW053 Kyvetový test na stanovenie sulfidov, 0,1 - 2,0 mg/l S2- Kontaktujte nás LCW054 Reagenčná súprava na stanovenie siričitanov, 0,1 - 5,0 mg/l SO3 Kontaktujte nás
LCW058 Pipetový test peroxidu vodíka, 1 - 10 g/l H2O2 Kontaktujte nás LCW250 Reagenčná súprava redukčných činidiel pre kotolnú vodu Kontaktujte nás LCW510 Súprava reagencií na stanovenie chlóru/ozónu, 0,03 - 0,4/0,05 - 1,5 mg/L Cl2 Kontaktujte nás
LCW532 Reagenčná súprava na stanovenie mangánu, 0,005 - 0,5 mg/l Mn Kontaktujte nás