Kyvetový test jednotiek horkosti (MEBAK) ≥ 2 BU

Č. produktu: LCK241
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Zabezpečte profil horkosti s požadovanou presnosťou pomocou merania IBU.

Pre použitie so spektrofotometrom DR6000. LCK241 ponúka možnosť merať medzinárodné jednotky horkosti (IBU) s menšou pracnosťou a bez chemického odpadu. Naviac tieto kyvety poskytujú vysokú kvalitu výsledkov bez potencionálneho ovplyvnenia operátorom. Sú navrhnuté tak, aby zjednodušili pivovarnícku analýzu a zakaždým poskytli správne výsledky. Medzi ich vlastnosti patrí:

  • Vysoko presné kyvetové testy s vopred nadávkovanými reagenciami pripravené na okamžité použitie
  • Zníženie počtu chýb vďaka čiarovému kódu
  • Technológia RFID pre zdokumentovanie doby použiteľnosti kyviet a pre zabezpečenie sledovateľnosti vašich analýz
  • Reagenčný blank nie je potrebný
  • Inovatívna technika kyviet a reagencií