Addista Multiparametrový štandardný roztok

Č. produktu: LCA700
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Systém na zabezpečenie analytickej kvality (AQA), ktorý sa skladá z jedného kombinovaného štandardného/spajkovacieho roztoku a dvoch roztokov na medzilaboratórne porovnanie skúšok.
Použiteľné pre kyvetové testy- LCK304 amoniak, 0,015 - 2,0 mg/l NH4-N- LCK311 chlorid, 1 - 70 mg/l Cl- LCK228 draslík, 5 - 50 mg/l K- LCK328 draslík, 8 - 50 mg/l K- LCK348 ortofosforečnany, 0,5 - 5,0 mg/l PO4-P- LCK414 CHSK, 5 - 60 mg/l O2- LCK238 LATON, 5 - 40 mg/l TNb

  • Confidence in your results
  • Less complexity
  • Less error sources