Addista Multiparametrový štandardný roztok

Č. produktu: LCA703
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Systém na zabezpečenie analytickej kvality (AQA), ktorý sa skladá z jedného kombinovaného štandardného/spajkovacieho roztoku a dvoch roztokov na medzilaboratórne porovnanie skúšok.
Použiteľné pre kyvetové testyLCK049 ortofosforečnan, 1,6 - 30 mg/l PO4-PLCK114 CHSK, 150 - 1 000 mg/l O2LCI400 CHSK, 0 - 1 000 mg/l O2LCK303 amoniak, 2 - 47 mg/l NH4-NLCK311 chlorid, 1 - 70 mg/l ClLCK339 dusičnan, 0,23 - 13,5 mg/l NO3-NLCK350 ortofosforečnan, 2 - 20 mg/l PO4-PLCK353 síran, 150 - 900 mg/l SO4LCK386 TOC, 30 - 300 mg/l C
  • Důvěra ve vaše výsledky
  • Jednodušší
  • Méně zdrojů chyb