Aplikační software pro pivovarnické analýzy

Kat. číslo produkta: LZV942
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Aplikační software LZV942 obsahuje 12 pivovarnických testů, které je možné pohodlně načíst do spektrofotometru DR6000 přes rozhraní USB. Testy jsou založeny na publikovaných a zavedených pivovarnických metodách podle MEBAK a zahrnují postupy a výpočty pro následující parametry: antokyanogeny, železo, těkavé fenoly, jednotky hořkosti, stanovení jodového čísla, thiobarbiturové číslo kyselosti (TAN), volný aminodusík, alkenoly (reduktony), vicinální diketony.

  • Metody jsou připraveny k provedení.
  • Mějte pod kontrolou několik časově závislých měření.
  • Získejte konečný výsledek bezprostředně po analýze.