Aplikačný softvér DR 6000 na analýzu pitnej vody

Č. produktu: LZV935
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Softvér na analýzu pitnej vody LZV925 predstavuje kompiláciu všetkých spektrofotometrických aplikácií, ktoré sú relevantné z hľadiska analýz pitnej vody.
Aplikačný softvér pre pitnú vodu predstavuje kompiláciu všetkých metód, ktoré sú relevantné z hľadiska analýzy pitnej vody. Tento softvér umožňuje analyzovať jednotlivé parametre bez použitia reagencií prostredníctvom merania vlastnej absorbancie vzorky pri jednotlivých vlnových dĺžkach. Dusičnany (vlastná absorbancia), organická záťaž (SAK), zafarbenie/organická záťaž (SAK)