Aplikačný softvér DR 6000 na enzymatickú analýzu potravín

Č. produktu: LZV937
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Doplnkový softvér LZV937 obsahuje programy pre enzymatické analýzy s kitmi od spoločnosti R-Biopharm AG, Darmstadt, ktoré je možné vykonávať pomocou spektrofotometra DR 6000 a karuselového adaptéra LZV902.99.00001.
Aplikačný softvér obsahuje programy pre enzymatické analýzy, ktoré je možné vyonávať pomocou spektrofotometra a karuselového adaptéra. Tieto metódy umožňujú individuálne nastavenie.

Odporúčané produkty