Citrátový pufr, polštářky s práškem

Kat. číslo produkta: 2107669
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení manganu, metoda s jodistanem za studena. Pro 10 mL vzorek.
Pro stanovení manganu metodou oxidace jodistanem. Schváleno organizací EPA pro účely reportování analýz odpadních vod (je nutný rozklad). Metoda Hach 8034. Velikost vzorku: 10 mL balení po 100 polštářcích s práškem.