Citrátový pufr, polštářky s práškem

Kat. číslo produkta: 98399
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení manganu, metoda s jodistanem za studena. Pro vzorek 25 mL.
Pro stanovení manganu metodou oxidace jodistanem. Schváleno organizací EPA pro účely reportování analýz odpadních vod (je nutný rozklad). Metoda Hach 8034. Velikost vzorku: 25 mL, balení po 100 polštářcích s práškem.